Prva stran

Ali tudi v vašem podjetju mesečno plačujete prispevek za zaposlovanje invalidov?
Ali tudi v vašem podjetju zaposlujete študente?
Ali imate tudi v vašem podjetju premajhno število zaposlenih invalidov?

Rešitev za vas je sodelovanje z Zaposlitvenim centrom Gruda.

Zavod Gruda že od leta 2008, ko je pridobil status zaposlitvenega centra, na širšem območju Maribora izpolnjuje svoje osnovno poslanstvo – usposabljanje in zaposlovanje invalidov tako v okviru zaposlitvenega centra, kot v realnem delovnem okolju ob nudenju strokovne pomoči s strani mentorja. Zaposlitveni center zaposluje invalide, strokovne delavce in strokovne sodelavce. Dejavnost zaposlitvenega centra Gruda je usmerjena v zadovoljevanje potreb širše skupnosti. Invalidi pod strokovnim vodstvom opravljajo različna pomožna dela bodisi v lastnih poslovnih prostorih bodisi pri pogodbenih partnerjih.

Obenem omogočamo našim naročnikom izpolnjevanje invalidske kvote. Pogodbeni partnerji so zadovoljni s kvaliteto opravljenih del in urno postavko, ki je nižja od študentskega dela.

Dejavnosti

Zaposlitveni center Zavod Gruda se ukvarja s širokim spektrom rutinskih del v najrazličnejših panogah. V teh je naša produktivnost primerljiva z ostalimi zdravimi delavci. Trenutno so naše dejavnosti naslednje:

  • ločevanje odpadnih surovin,
  • pakiranje in sestavljanje različnih izdelkov v naših poslovnih prostorih ali pri poslovnih partnerjih,
  • čiščenje poslovnih prostorov,
  • gojenje pečkastega sadja.